Analyser

Varelli utför kemiska analyser åt både privatpersoner och företag.
Vår specialitet är kvalitativ* analys av vätskor, men vi utför även kvantitativa** analyser och materialanalyser. Våra företagskunder består främst av fastighetsmäklare och fastighetsägare, men även företag med import utanför EU, där vi upprättar dokument enligt REACH-förordningen. Privatkunders beställningar omfattar mestadels mögel-, vatten- eller avloppsanalyser.

  * Kvalitativ analys = Vilket eller vilka ämnen som ett prov innehåller.
** Kvantitativ analys = Hur mycket av ett visst ämne som ett prov innehåller.