Vattenanalys

Vi analyserar och bedömer ditt dricksvatten enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket rekommenderar att du testar ditt vatten minst vart tredje år.

1. Beställ vattenanalys här på vår webbsida. Vid behov kan vi självklart hjälpa dig att välja analyspaket.

2. När vi mottagit din beställning skickar vi ett provtagningskit samt en faktura (betalningsvillkor 30 dagar netto) till dig med PostNord. Ett provtagningkit innehåller sterila provrör/flaskor, provtagningsinstruktioner, följesedel och emballage. Detta kommer direkt hem i din brevlåda. Vanligtvis skickas ditt provkit senast dagen efter beställning (gäller endast vardagar).

3. När du fått ditt provtagningskit lägger du emballaget med ”termisk gel” i frysen. Dagen efter fyller du provröret/flaskan enligt medföljande instruktioner samt fyller i kompletterande uppgifter på följesedeln.

4. Lägg provröret/flaskan i medföljande emballage med ”termisk gel” tillsammans med följesedeln i det bifogade väskan (samma väska provtagningskitet kom med), sätt på den förbetalda returfraktsedeln på väskan och lämna sedan in den på närmaste PostNord ombud OBS! Samma dag som provtagning.

5. När vi mottagit ditt vattenprov analyserar vi innehållet. Analysresultatet levereras sedan via e-post. Tillsammans med analysresultat medföljer  en bilaga där ni kan läsa mer om de olika ämnena/parametrarna.