Desinfektion

Desinfektion behöver inte vara kostsamt och krångligt. Redan avlönade medarbetare kan göra ett säkert och effektivt arbete i era fastigheter. Våra produkter tillverkas i Europa av europeiska företag, vilket säkerställer högsta kvalitet och miljömedvetenhet. Vår målsättning är att tillhandahålla en hög servicenivå, snabba leveranser och med garantiåtaganden utöver det normala.

Under gynnsamma förhållanden kan stora mängder virus överleva i veckor på ställen där konventionella städmetoder inte är tillräckliga, framförallt på glatta ytor såsom dörrhandtag, handräcken, hissknappar, vagnar, parkeringsautomater, stolar, bord mm. Men virus kan även överleva på textiler, exempelvis gardiner och möbeltyg. Vi tillhandahåller både manuella och automatiska maskiner för desinfektion av dessa miljöer. För att säkerställa att era lokaler verkligen är rena, utför vi även ATP-analyser (hur rent det är) på plats, svar erhålls inom ett par minuter i och med portabel analysutrustning.  Tveka inta att höra av er vid eventuell frågor.

Manuella Maskiner

PSN 14 PSN 16

Automatiska Maskiner

PSH 14 PSH 224

Rekommenderade kemikalier 

Peroxihydrat Aquatabs