Städutbildning SRY

0 student

Välkommen till din städutbildning!

Här har du möjlighet att lära dig städteknik, service inom städ och företagets organisation. Detta material går igenom de kunskaper som krävs för att certifieras enligt SRY-BAS. Efter varje lektion finns några frågor i form av ett övningsprov, för att testa dig själv. Frågeställningarna och svårighetsgraden liknar slutprovet, där svarsalternativen är utformade med fokus på inlärning. I slutet av varje kapitel finns även sidhänvisningar till boken Professionell Städservice och hemservice. 

När du känner dig färdig och vill testa av dina kunskaper ytterligare, kan du göra ett diagnostiskt prov. I det får du testa dina kunskaper i samtliga 10 moduler. Om det diagnostiska provet går bra och om du har tränat på de praktiska momenten – ja, då är du redo för att valideras (certifieras) mot ett kompetensbevis motsvarande SRY BAS-nivå. Prata med din chef.  Lycka till! 

Instruktör

6 999,00 kr