Publicerad den

PS 1D – Ny liten oljefri kompressor

Under första kvartalet 2021 beräknar vi få en beställning på en helt ny oljefri kompressor. Pumpenheten är densamma som på PS 14 och PS 16 d.v.s. 160 liter per minut. Det som skiljer PS 1D med syskonen är att den saknar lufttank. Modellen blir således mycket liten och behändig. Lätt att ta med sig.

1. Metallchassi
2. Mycket tyst, endast 65 db(A)
6. Dubbla luftfilter
5. Chassimonterad elektriskt styrning

Priset beräknas till ca: 2 500 kr inkl. moms.

 

Publicerad den

Vanliga frågor om avlopp

Ett minireningsverk är kortfattat ett reningsverk som fungerar som det kommunala reningsverket fast för en enskild fastighet, de flesta minireningsverken har även en inbyggd slamavskiljare. Reningsverken har oftast både en kemisk och en biologisk rening.

En markbädd är ungefär likadan som en infiltration. Skillnaden är bara att istället för att låta vattnet gå ned i grundvatten gör man bädden tät och leder vattnet till till exempel ett dike. Gemensamt med Infiltrationen så kan det ställas krav på komplettering av extra fosfor i vissa områden. Skiss över markbädd från Naturvårdsverkets faktablad om markbäddar.

En infiltration är en bädd av material som vatten kan passera igenom via spridarrör. Det är i själva bädden som reningen av avloppsvattnet sker genom mikroorganismer som bryter ner det organiska materialet. När vattnet passerat systemet går det vidare ned i grundvattnet. I infiltrationen sker även en mindre rening från fosfor och kväve. I vissa områden är det högre krav på rening av just fosfor, och i sådant fall krävs en extra rening av detta. Skisser över en infiltration från Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd. Läs mer i Naturvårdsverkets faktablad om infiltrationsanläggningar.

Slamavskiljningen gör precis som det låter, den avskiljer slam från avloppsvattnet. I denna sjunker det tyngre slammet ner till botten och fett och lättare slam lägger sig på ytan av vattnet. Det är sedan vattnet som ligger i mellan slammet som förs vidare till den efterföljande reningen. Slamavskiljaren ska vara utrustad med ett ”T-rör”, T-röret förhindrar att flytslammet följer med och orsakar slamflykt och skapar ett stopp i hela avloppet, därför är det viktigt att ha en ordentligt fungerande slamavskiljare.

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden, Då krävs en ett avlopp som renar 90% av organiska ämnen, 90% av fosfor och 50% av kväve. Det kan även ställas krav på att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, och förbjuda vissa utsläpp. Hög skyddsnivån gäller generellt också nära vattendrag för att minska övergödningen av vattendrag.

Normal skyddsnivå är grundkravet för vad ett avloppssystem ska klara av. Vid normal skyddsnivå krävs en rening på 90% av organiska ämnen och 70% fosfor för att skydda djur och miljö från smitta och annan olägenhet. Samt att se till att ingen individ exponeras för det genom lukt eller förorening genom tex dricks-, grund- eller badvatten.

I dagens läge så börjar vi tänka mer och mer ekologiskt, ett bra sätt för detta är ett kretsloppsanpassat system, vilket innebär möjligheten att återföra näringsämnena från avloppet till odlad mark. I avloppet passerar stora mängder fosfor och kväve som istället för att gå förlorad kan användas till gödsel på åkrar. Ett kretsloppsanpassat avlopp är kortfattat ett avloppssystem som går ut på att återanvända så mycket som möjligt av den näring som passerar systemet.

När Miljöförvaltningen beviljar dig ett tillstånd för anlägga ett enskilt avlopp, så är tillståndet giltigt i fem år. Men arbetet på avloppet måste ha påbörjats inom två år. Skulle arbetet påbörjas utan ett giltigt tillstånd ska en miljösanktionsavgifts betalas enligt Miljöbalkens 30:e kapitel, denna summa kan uppgå till 3 000 eller 5 000 kronor.

Enligt lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att se till att fastigheten har en korrekt avloppsanläggning, samt att den fungerar och genomgår tillräcklig rening innan vattnet går ut i naturen igen. Miljöförvaltningen i din kommun har ansvaret att utföra tillsyn på ditt/ert avlopp, detta utförs oftast genom en inventering som kan komma att ställa krav på de fastigheter där reningen är bristfällig.

Utsläpp av avloppsvatten är enligt miljöbalken (1998:808) en miljöfarlig verksamhet. Avloppsvatten ska avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är det förbjudet att utan tillstånd eller anmälan inrätta en avlopps anordning till vilken bad-, disk- och tvättvatten eller vatten toalett ska anslutas.

Publicerad den

Hela kundregistret raderas 24/5-2018

GDPR – General data protection regulation
I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För oss betyder det en hel del förändringar.

Kunder får starkare rättigheter
Syftet med den nya lagstiftningen är att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en gemensam grund inom unionen, men som direktiv var det upp till varje land att implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

Den 24 maj 2018 uppdateras villkoren på hemsidan.
Om du varit kund hos oss sedan tidigare kommer samtliga uppgifter att raderas i vår databas. Ett köp på hemsidan efter den 25 maj kommer alltså inte vara möjligt med det gamla kundnumret. Du måste lägga in dem på nytt genom att acceptera de nya villkoren. 

Publicerad den

OBS! Lagerinventering!

OBS! Lagerinventering! Under påskveckan (v.14) har vi begränsade leveransmöjligheter p.g.a. inventering. Leveranserna försenas med upp till 3-4 dagar och hämtning på Kungsholmen är då inte möjligt. Måndagen den 9 april 2018 återgår vi till normalläge med våra snabba leveranser.

Publicerad den

Batterivatten – Avjoniserat vatten

Till sensommaren kommer batterivatten (eller avjoniserat vatten som är det riktiga namnet) i mindre flaskor att finnas i vårt sortiment. Batterivatten finns som bekant nästan överallt att köpa, men då endast i större mängd 1 – 4 liter. Vi kommer sälja 250 ml och 500 ml vilket räcker till mindre batterier som sitter i mopeder och mc. Fortsätt läsa Batterivatten – Avjoniserat vatten

Publicerad den

Swish för handel – i pilotdrift

Getswish har nu ett preliminärt datum för den nya plattformen. I slutet av Januari 2017 är det tänkt att de flesta handlare skall kunna ta betalt igen via API och BankiD. Det går dock bra att göra en manuell betalning (så länge), se nedan.

swish_logo_primary_idshape_RGB

Publicerad den

Swish-betalning via e-handel

Det går dock bra att göra en manuell betalning, genom att ange ordernummer och betala till nummer 123 570 45 72. Nedan följer information från Swish/Bankgirot.

swish_logo_primary_idshape_RGBTjänsten fortsatt avstängd
“Under sommaren har vår driftsleverantör Bankgirot arbetat intensivt med felsökning och rättning av problemet för Swish för handel. Dessvärre vågar vi inte lova att tjänsten tas i drift före årsskiftet. Av hänsyn till våra kunder vill vi vara öppna och transparenta med tidplanen och vi återkommer med information när vi har kommit längre i vårt arbete. För ytterligare information kan ni se www.getswish.se/press

Publicerad den

Ultraljudstvätt – Ny tjänst i vårt utbud

För hemmafixaren finns nu en kanontjänst, nämligen ultraljudsrengöring. Med andra ord, för dig som mekar själv, men inte har tillgång till ett komplett labb. Utan ultraljud är det i princip omöjligt att göra rent metalldelar in på djupet. Priset är endast 200 kr per tvätt, förutsatt metalldelarna är isärplockade i sin helhet. Packningar och o-ringar skall inte bada i ultraljud, endast metalldelar.

Hur fungerar ultraljud?Skärmavbild 2016-04-03 kl. 20.44.34

Vibrationer med frekvenser över 18 kHz och 8 000 vibrationer per sekund kallas ultraljud. Om dessa ljudvågor får påverka en vätska bildas det miljontals små vakuumblåsor. Vakuumblåsorna imploderar och skapar på detta sätt effektiva tryckstötar i vätskan. Denna process kallas kavitation och det är den som används för att ta bort smutspartiklar som sitter på objekt som doppas ner i ett ultraljudsbad. Ultraljudskavitationen avlägsnar snabbt och grundligt smutspartiklar från exempelvis en förgasare eller spridare. Med ultraljud når rengöringsprocessen ner i sådana hål, ojämnheter och repor som inte går att komma åt med traditionella rengöringsmetoder. Denna elektroniska borstning når in i minsta skrymsle. Metoden är också mycket skonsam genom att den eliminerar små skador och repor som kan förekomma på ytskiktet på de objekt som behandlas.

Publicerad den

Hemsidan har legat nere – Nätverksstörning

Under hela onsdagen (30/3) samt torsdagsmorgonen (31/3) med start från ca: 05.00 och framåt, har en överbelastningsattack riktats mot vår leverantör av webhotell (FS-DATA). Som följd har både hemsidan och e-posten inte fungerat som det är tänkt. Tekniker har lokaliserat var problemet ligger och jobbar för fullt på att åtgärda detta. Våra telefonen fungerar, så ring vid eventuella bekymmer 08-120 292 00.