Hela kundregistret raderas 24/5-2018

GDPR – General data protection regulation
I nära nog 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För oss betyder det en hel del förändringar.

Kunder får starkare rättigheter
Syftet med den nya lagstiftningen är att få till en harmonisering mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en gemensam grund inom unionen, men som direktiv var det upp till varje land att implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

Den 24 maj 2018 uppdateras villkoren på hemsidan.
Om du varit kund hos oss sedan tidigare kommer samtliga uppgifter att raderas i vår databas. Ett köp på hemsidan efter den 25 maj kommer alltså inte vara möjligt med det gamla kundnumret. Du måste lägga in dem på nytt genom att acceptera de nya villkoren.