Vanliga frågor om vattenanalys

Du kan beställa i lugn och ro och betalar inte förrän du fått analysresultatet. I paketet medföljer en faktura med en betalningstid om 30 dagar (räknat från beställningsdatum, oavsett när provet skickas in).

I Sverige är vi vana vid att ha tillgång till bra och billigt vatten. Privatpersoner använder ca 200 liter per person och dygn i genomsnitt. Att kontrollera sitt vatten är helt enkelt ett sätt att säkra att framför allt barn och äldre (de är mer känsliga) inte utsätts för sjukdomsrisker. Att inte dricka vatten som ser brunt ut eller luktar illa är kanske naturligt, men även ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen kan göra vattnet hälsovådligt. Exempel på sådana ämnen är radon och vissa mikroorganismer. En del ämnen kan även påverka livslängden för de utrustningar som kopplas upp mot vattnet (kaffebryggare, disk- och tvättmaskiner mm). Av detta skäl kan det vara intressant att veta vad vattnet innehåller.

Nej! I priset ingår allt, även frakt till dig och returfrakt tillbaka till oss.

Följ checklistan för vattenanalys som finns i paketet vi skickat.

När du beställer analyser ingår allt som behövs för att minimera risken för kontamination (förorening). Det är jätteviktigt att du använder de sterila provrör/flaskor som medföljer, inget annat. Lika viktigt är det emballage vi tillhandahåller. Proven måste hålla rätt temperatur, därför medföljer ett emballage fylld med ”termisk gel”. Emballaget säkerställer temperaturen tills det att proverna ankommer till vårt laboratorium.

Det spelar ingen roll när på året du tar ditt vattenprov. Däremot bör det vara så kort tid som möjligt mellan provtagning och analys. OBS! Det är mycket viktigt att provet hinner med PostNords körning samma dag som provtagningen görs. Kontakta ditt lokala PostNordombud om du är osäker på sista inlämningstid. Du kan även lämna provet direkt till oss, skicka ett mejl eller ring så att du är säker på att någon här kan ta emot.

När ditt prov kommer till oss påbörjas analyserna vanligtvis samma dag. Så fort vi har svar på samtliga ingående ämnen i ditt prov kommer vi att skicka dig en rapport till din e-postadress. Att utföra analyserna tar mellan 7-10 arbetsdagar. Alltså bör du ha din rapport senast 10 arbetsdagar från ankomst till oss. Under vissa perioder med hög arbetsbelastning i kombination med semestertider (juli/augusti) kan det dock ta några dagar extra

Ja, via försändelse-ID. Om du har en appen ”PostNord” eller ”Mina Paket” (från Unifaun) och där angivit samma e-postadress eller telefonnummer som hos oss, kommer försändelsen automatisk läggas till där.

Det är bara om du vill komma i kontakt med oss som du behöver uppgifterna i orderbekräftelsen. Börja med att söka efter meddelanden från Varelli.se i din inkorg, kolla även skräppostmappen. Om du fortfarande inte kan hitta det i din inkorg kan du kontakta oss via e-post. Uppge då namn, adress och telefonnummer.

Tyvärr blir transporttiderna så långa att vattnet hinner bli förstört innan det når oss. Därför analyserar vi bara vatten med kort restid. Om leveranstiden kan garanteras, är det teoretiskt möjligt att skicka inom norden.

Det får du lättast veta genom att vända dig till den som gjorde brunnen. Ofta finns det också angivet i fastighetsdokumenten. Ett annat alternativ är att undersöka saken via SGUs, Sveriges Geologiska Undersökningars, brunnsarkiv http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten

Varelli Labb har ett specialanpassat analyspaket som omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska och kemiska parametrar samt rekommenderade metaller. Har du/ni en borrad brunn rekommenderas dessutom analys av Radon. Vid misstanke om påverkan- eller närhet till användning av bekämpningsmedel kan även paketet ”Bekämpningsmedel” väljas som till.

Se medföljande förklaring till analysresultaten. Där finns information om hur du skall tolka analysresultatet av. Där finner ni gränsvärden, information om bedömningar samt vart man skall vända sig för förslag på eventuell åtgärd.

Vattenkvaliteten förändras ofta med tiden och den kan variera mellan årstider. Den kan också variera över åren, på grund av förändringar i omgivningen t ex. beroende på hur mycket det regnar. Därför rekommenderar Livsmedelsverket (tidigare Socialstyrelsen) att brunnsägare ska kontrollera sitt vatten vart tredje år (https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/egen-brunn/dricksvattenkvalitet—egen-brunn/) Om du/ni har småbarn, bör ni se Livsmedelsverkets rekommendation för miniminivåer. Barn är normalt känsligare även för lägre halter av smittsamma/skadliga ämnen – Kom ihåg att det är du/ni som är ägare av brunnen, som ansvarar för vattnets kvalitet.

Det enklaste sättet är att skicka ett e-postmeddelande. Om uppgifterna från din orderbekräftelse finns med i mejlet, hittar vi din beställning snabbare. Du kan även ringa 08-120 292 00. Om vi inte har möjlighet att svara, lämna då ett meddelande så ringer vi upp så fort vi kan.