Välkommen till Varelli!

Vi utför tekniska analyser och konsultation inom främst bygg- & fastighetsbranschen. Verksamheten omfattar besiktningar och kontroller enligt myndigheternas krav på konstruktion, ventilation och ljudnivåer, men vi tillhandahåller även snabba mögel- och vattenanalyser. Vi följer REACH-förordningen (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) som innebär att företag måste ha fullständig information och kontroll över vilka ämnen och kemikalier som förekommer i deras produkter.