Välkommen till Varelli!

Vi säljer teknisk utrustning för sanering och desinfektion. Våra kunder finns främst inom städ- & fastighetsbranschen. Verksamheten omfattar även besiktningar där kemiska analyser är ett krav. Vi följer REACH-förordningen (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) som innebär att företag måste ha fullständig information och kontroll över vilka ämnen och kemikalier som förekommer i deras produkter.