Svartmögel

Olika mögelarter samlas oftast under ett namn

Svartmögel är vanligt och finns i nästan alla äldre hus. Om du ser svarta prickar mellan kakelplattorna (oftast i fogen) på badrumsväggen är det med stor sannolikhet svartmögel. Svartmögel är dock ingen specifik mögelsvamp, utan ett samlingsbegrepp för olika mögelsorter där färgen är svart, brun, mörkbrun, grå eller mörkgrå. Ett vanligt exempel på svartmögel är Cladosporium, som ofta förekommer på målade fasader. Andra exempel är Stachybotrys, Fusarium, Aspergillus och Penicillum.

Hälsoriskerna med svartmögel är väldokumenterat. Åtskilliga mögelsorter, men inte alla, producerar toxiner (gifter) som främst sprids via gaser (luften). Gifterna kan påverka immunförsvaret och ge upphov till exempelvis allergiska och astmatiska besvär. Vissa av de alstrade mögelgifterna kan även orsaka cancer. Provtagning är första ingrepp för att med säkerhet kunna vita rätt åtgärder mot möglet.


Svartmögel trivs i fuktig miljö och kan bilda kolonier i våtutrymmen, källare, vindsutrymmen, krypgrunder och på fasader. Möglet kan också förekomma i tapeter och på väggar inne i bostaden om luftfuktigheten är tillräckligt hög. Tillväxt av svartmögel beror även på vilka temperatur- och ljusförhållanden som råder

Upptäcker du svartmögel är det viktigt att sanera det drabbade området. Den enklaste åtgärden är att ta bort möglet med en saneringsvätska. Vi säljer en vätska som tar alla ovanstående mögelsorter. Dock eliminerar saneringsvätskan inte de gifter som avges från mögelsporerna. För att vara på säkra sidan bör saneringen kompletteras med ett luftreningsaggregat.