Vad kostar en analys?

En av de vanligaste frågorna är ”Vad kostar en analys?” För att besvara den frågan, måste vi veta mer. Vad skall vi leta efter, vilket grundämne? Det flesta priserna finns här på hemsidan. Ibland efterfrågas en ”totalanalys” som kan bli väldigt kostsam. Exempelvis ett provrör med en okänd vätska. Vi måste utgå ifrån att provet kan vara farligt och handla därefter. Vätskan kan vara giftig, reaktiv eller radioaktiv. Om det visar sig att vätskan exempelvis är väldigt giftig kostar bara neutralisationen minst 5 000 kr. Hör med oss innan, så ni inte blir överraskade av priset på vår faktura.